y

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Pałac Suchorabskich w Lublinie
24 marca 2024

Lublin Pałac Suchorabskich

ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6

zobacz prezentację …

            Na terenie Metropolitalnego Seminarium Duchownego przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego znajduje się dawny pałac Suchorabskich, obecnie stanowiący północne skrzydło kompleksu seminarium. Budynek został zbudowany w 2. połowie XVI wieku dla Krzysztofa Jana Lubienieckiego, ministra zboru kalwińskiego. Całość otoczona jest neogotyckim XIX-wiecznym murem. Gmach seminarium Duchownego był pierwszą siedzibą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pałac Suchorabskich w Lublinie

           Pierwotnie (przed dobudową pozostałych części) pałac składał się z dwóch prostopadłych do siebie skrzydeł. Budynek został włączony w kompleks seminaryjny i został zmodernizowany, ale zachowała się charakterystyczna dekoracja na elewacjach, stanowiąca do dziś wizytówkę tego pałacu. Około połowy XVII wieku na ścianach wykonano płaskorzeźbiony fryz, złożony z 38 medalionów ujętych w ramy ze stylizowanej wici roślinnej. W zachowanych owalnych medalionach znajduje się dwanaście portretów królów i książąt Polski i jedenaście symboli alegorycznych, odnoszących się do tych postaci. Całość jest opowieścią o wczesnohistorycznych dziejach Polski.

Pałac Suchorabskich w Lublinie

czytaj więcej o pałacu …