y

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Pałac Lubomirskich w Lublinie
23 marca 2024

Lublin Pałac Lubomirskich

Plac Litewski 3

zobacz prezentację …

           Przy północnej granicy placu Litewskiego, pomiędzy pałacami Czartoryskich i Gubernialnym, stoi reprezentacyjny budynek siedziby rodziny Lubomirskich, niesłusznie nazywany często pałacem poradziwiłłowskim. Pod koniec XVII wieku budynek został przebudowany w stylu barokowym, przy współpracy z Tylmanem z Gameren, nadwornym architektem Lubomirskich i Wiśniowieckich. Po tej przebudowie jednopiętrowy pałac zyskał wysoki dach z lukarnami, narożne alkierze od strony północnej i ryzalit od południa.

Pałac Lubomirskich w Lublinie

           Na mocy decyzji królewskiego namiestnika gen. Józefa Zajączka, w 1822 roku pałac przeznaczono na siedzibę Komisji Województwa Lubelskiego. 7 listopada 1918 roku pałac został siedzibą Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim na czele. Przed II wojną światową w pałacu stacjonowało Dowództwo Okręgu II Korpusu, podczas okupacji niemieckiej budynek zajmowało wojsko. W 1947 roku przeznaczono go na potrzeby Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało dotację na zakup pałacu, w którym planuje się utworzyć Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej jako filię Muzeum Lubelskiego na Zamku.

Pałac Lubomirskich w Lublinie

czytaj więcej o pałacu …