y

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Cerkiew w Szczepiatyniu
14 marca 2024

Lublin Pałac Gubernialny

       Plac Litewski 5

                 Zobacz prezentację ...

           Pałac Rządu Gubernialnego w Lublinie, znany również jako Pałac Gubernialny, to budynek zlokalizowany na lubelskim Śródmieściu, zamykający od północy przestrzeń placu Litewskiego.

           Został zbudowany w XIX wieku w stylu neoklasycystycznym według projektu Juliana Ankiewicza. Jest połączony galerią z Pałacem Lubomirskich. W drugiej połowie XIX wieku, pałac Lubomirskich, ówczesna siedziba władz lubelskiej guberni, przestał wystarczać na potrzeby rozrastającej się administracji. W związku z tym, 28 września 1852 roku, gubernator zwrócił się z raportem o konieczności wybudowania w Lublinie gmachu na pomieszczenia wszystkich wydziałów Rządu Gubernialnego. Obiekt wzniesiono z przeznaczeniem na siedzibę Rządu Gubernialnego.

Pałac Gubernialny

           Od 1921 roku mieściło się w nim Dowództwo Okręgu Korpusu Nr II i agendy Urzędu Wojewódzkiego. Po II wojnie światowej budynek opuszczony przez władze niemieckie przeszedł na własność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i został przeznaczony na cele dydaktyczno-naukowe. Elewacja frontowa jest zwieńczona niewysokim fragmentem muru w formie attyki z napisem NAUKA W SŁUŻBIE LUDU. W 2019 roku budynek został sprzedany, a w 2022 roku ogłoszono, że w pałacu powstanie hotel.

Pałac Gubernialny

czytaj więcej ...